Sapremia CD Release Party

Bar XIII 1706 Philadelphia Pike, Wilmington

-Sapremia
https://sapremia.bandcamp.com/
-Blood Spore
https://bloodspore.bandcamp.com/
-Cancer Priest
https://cancerpriest.bandcamp.com/
-Hematoid
https://hematoid.bandcamp.com/
Doors 7pm, $10

$10